Predplaťte si neobmedzený prístup na Notissimo.sk


Mesačné predplatné (9,90€ (20,00€) (platnosť do 14.08.2024)
Polročné predplatné (49,00€ (120,00€) (platnosť do 14.01.2025)
Ročné predplatné (99,00€ (240,00€) (platnosť do 14.07.2025)Mám záujem


Čo môžete za predplatné získať


 • neobmedzený prístup k viac ako 3000 interaktívnym notám
 • 50% zľavu na tlač/sťahovanie slovenských a českých nôt
  (platí, ak máte aktívne opakované platby, tlač/sťahovanie je možné
  na partnerskej stránke www.notypiesni.sk)
 • prehrávanie/vypočutie nôt v definovanom tempe
 • transponovanie nôt jedným klikom
 • metronóm
 • definovanie nástoja, ktorým sa majú noty prehrať
 • opakované prehrávanie len vyznačenej časti nôt
 • vizualizácia prehrávaných nôt na virtuálnej klaviatúre
 • vizualizácia prehrávaných nôt na virtuálnej gitare
 • vizualizácia prehrávaných nôt na virtuálnych husliach
 • prehrávanie len zvolených notácií (keď noty obsahujú viac nástrojov - napr. klavír a husle)
 • rôzne štýly zobrazenia nôt (napr. zobrazenie iba akordov, prípadne prvého hlasu alebo len textu)
 • rôzne štýly prehrávania (prehrať noty opakovane, len raz alebo x krát)
 • mnoho ďalšieho...