Predplaťte si neobmedzený prístup na MOJEnoty.sk


Mesačné predplatné (9,90€ (20,00€) (platnosť do 16.01.2018)
Polročné predplatné (49,00€ (120,00€) (platnosť do 16.06.2018)
Ročné predplatné (99,00€ (240,00€) (platnosť do 16.12.2018)


Ceny sú uvedené bez 20% DPH. Pre zobrazenie cien s DPH kliknite sem.

Mám záujem


Čo môžete za predplatné získať


 • neobmedzený prístup k viac ako 3000 interaktívnym notám
 • prehrávanie/vypočutie nôt v definovanom tempe
 • transponovanie nôt jedným klikom
 • metronóm
 • definovanie nástoja, ktorým sa majú noty prehrať
 • opakované prehrávanie len vyznačenej časti nôt
 • vizualizácia prehrávaných nôt na virtuálnej klaviatúre
 • vizualizácia prehrávaných nôt na virtuálnej gitare
 • vizualizácia prehrávaných nôt na virtuálnych husliach
 • prehrávanie len zvolených notácií (keď noty obsahujú viac nástrojov - napr. klavír a husle)
 • rôzne štýly zobrazenia nôt (napr. zobrazenie iba akordov, prípadne prvého hlasu alebo len textu)
 • rôzne štýly prehrávania (prehrať noty opakovane, len raz alebo x krát)
 • mnoho ďalšieho...