Predplaťte si neobmedzený prístup na Notissimo.sk


Mesačné predplatné (11,88€ (24,00€) (platnosť do 20.04.2019)
Polročné predplatné (58,80€ (144,00€) (platnosť do 20.09.2019)
Ročné predplatné (118,80€ (288,00€) (platnosť do 20.03.2020)


Ceny sú uvedené s 20% DPH. Pre zobrazenie cien s DPH kliknite sem.

Mám záujem


Čo môžete za predplatné získať


 • neobmedzený prístup k viac ako 3000 interaktívnym notám
 • 50% zľavu na tlač/sťahovanie nôt (platí ak máte aktívne opakované platby),
  tlač/sťahovanie je možné na partnerskom portále notypiesni.sk)
 • prehrávanie/vypočutie nôt v definovanom tempe
 • transponovanie nôt jedným klikom
 • metronóm
 • definovanie nástoja, ktorým sa majú noty prehrať
 • opakované prehrávanie len vyznačenej časti nôt
 • vizualizácia prehrávaných nôt na virtuálnej klaviatúre
 • vizualizácia prehrávaných nôt na virtuálnej gitare
 • vizualizácia prehrávaných nôt na virtuálnych husliach
 • prehrávanie len zvolených notácií (keď noty obsahujú viac nástrojov - napr. klavír a husle)
 • rôzne štýly zobrazenia nôt (napr. zobrazenie iba akordov, prípadne prvého hlasu alebo len textu)
 • rôzne štýly prehrávania (prehrať noty opakovane, len raz alebo x krát)
 • mnoho ďalšieho...