AKO PREHRÁVAŤ VYZNAČENÚ ČASŤ NÔT


V tomto článku sa venujeme návodu, ako si vyznačiť a prehrať len určitú časť nôt

 • predpokladáme zobrazenie detailu nôt
  (kliknutie "ZOBRAZIŤ NOTY")
 • kliknutím na konkrétnu časť nôt nastavíme začiatok
 • kliknutím a dlhým držaním lavého tlačidla
  myši aktivujeme označovatie nôt
 • označíme tú časť nôt, ktorú chceme prehrávať
 • klikneme na button "Play"
 • rýchlosť prehrávania si môžeme upraviť v sekcii "PLAYBACK SPEED"
 • lepšie je raz vidieť ako viackrát čítať, preto odporúčame video, v ktorom tento postup vykonávame

Mohli by vás zaujímať nasledujúce tutoriály